طرح آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--1

فرمت فایل منبت stl مدل چاما

قابلیت استفاده در تمام نرم افزار ها فرمت بین نرم افزاری است از سالیدورک راینو تا تری دی مکس و کتیا اتوکد مایا زیبراش

 

 

 

 

 

طرح مدل شوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--2

 

 

 

 

 

طرح مدل زاوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--3

 

 

 

 

 

طرح مدل ناوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--4

 

 

 

 

 

طرح مدل داوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--5

 

 

 

 

 

طرح مدل ذاوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--6

 

 

 

 

 

طرح مدل راوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--7

 

 

 

 

طرح مدل طاوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--8

 

 

 

 

طرح مدل ظاوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--9

 

 

 

 

 

طرح مدل گاوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--10

 

 

 

طرح مدل کاوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--11

 

 

 

 

 

طرح مدل ماوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--12

 

 

 

 

 

طرح مدل لاوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--13

 

 

 

 

 

طرح مدل باوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--14

 

 

 

 

 

طرح مدل یاوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--15

 

 

 

 

 

طرح مدل ساوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--16

 

 

 

 

طرح مدل چاوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--17

 

 

 

 

 

طرح مدل حاوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--18

 

 

 

 

 

طرح مدل خاوا آماده منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL--19

 

 

 

 

 

 

طرح آماده سه بعدی منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL پروژه 20

 

 

 

 

 

 

طرح آماده سه بعدی منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL تمرین شوسا پروژه 21

 

 

 

 

 

 

طرح آماده سه بعدی منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL نمونه کار صضسا پروژه 22

 

 

 

 

 

طرح آماده سه بعدی منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL نمونه کار ثضسا پروژه 23

 

 

 

 

 

طرح آماده سه بعدی منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL نمونه کار قضسا پروژه 24

 

 

 

 

طرح آماده سه بعدی منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL نمونه کار قفسا پروژه 25

 

 

 

 

 

طرح آماده سه بعدی منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL نمونه کار قغسا پروژه 26

 

 

 

 

 

 

طرح آماده سه بعدی منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL نمونه کار قهسا پروژه 27

 

 

 

 

 

 

طرح آماده سه بعدی منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL نمونه کار قخسا پروژه 28

 

 

 

 

 

طرح آماده سه بعدی منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL نمونه کار مجسمه نوزاد کودک پروژه 29

 

 

 

 

 

طرح آماده سه بعدی منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL نمونه کار ماش دیواری پروژه 30

 

 

 

 

 

طرح آماده سه بعدی منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL نمونه کار آب نما ابشاری پروژه 31

 

 

 

 

 

 

طرح آماده سه بعدی منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL نمونه کار آب نما ویلایی پروژه 32

 

 

 

 

 

طرح آماده سه بعدی منبت فایل منبت کاری چوب با فرمت STL نمونه کار بالای آب نما حیاط آبشاری کوچک پروژه 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این آموزش توسط مهندس حسین مرادی کارشناس ارشد مکانیک طراح صنعتی گرد امده است

شماره تماس   - 09159186190

 بلوار سجاد – بین چهار راه بهار و بزرگمهر – مجتمع بهاران

 

 

آموزش پيشرفته طراحي مدلسازي حرفه اي باsolidworks آموزش روش مدلسازی بدون اسکچ در نرم افزار سالیدورک  solidworks آموزش طراحی طلا و جواهر با سالیدورک
آموزش تحلیل با سیمولیشن سالیدورک آموزش ابر نقاط سالیدورک با پلاگین Geomagic for SolidWorks آموزش طراحی منبت با نرم افزارSOLIDWORKS
آموزش انیمیشن سازی شبیه سازی حرکت سالیدورک solidworks آموزش رندرگیری سالیدورک رندرینگ solidworks آموزش مقدماتی SolidWorks سالیدوک مبتدی 2018
آموزش طراحی جواهرات با نرم افزار ماتریکس فیلم های آموزش پیشرفته کتیا آموزش آباکوس فیلم های تحلیل پیشرفته کاربردی abaqus